Valberedning

Uppsala TrädgårdsSällskaps valberedning vald vid höstmötet 2023

Kontakta valberedningen om du har förslag på ledamöter och revisorer

Kerstin Lokrantz  mobil 072-315 47 20

Eva Hellmén  mobil  070-781 05 60