Trädgårdens eldsjäl 2009

olle klaar

Uppsala TrädgårdsSällskaps Olle Klaar utnämndes till Trädgårdens eldsjäl 2009

Riksförbundet Svensk Trädgård har instiftat ett nytt pris som ges till en medlem i en trädgårdsförening som har förmågan att entusiasmera andra och osjälviskt gör insatser för föreningens bästa.

Priset delades ut för första gången 26 mars 2009 på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, och gick till Olle Klaar, långvarig medlem i Uppsala TrädgårdsSällskap.

O K trädgårdens eldsjäl 1

Juryn hade fått in många förslag från hela Sverige, men det var till slut Olle Klaar som blev vinnare av priset. Utmärkelsen delades ut av Lars Krantz som också var en av jurymedlemmarna. Priset består av ett diplom formgivet av Anette Blåberg, illustratör och trädgårdsdesigner.

 

 

Juryns motivering

”Olle Klaar är den ideale trädgårdsföreningsmänniskan: han går på alla föreningars arrangemang, sitter med i styrelsen, bär stolar och bord vid arrangemang, fixar så att alla trivs både i föreningen och i styrelsen, gör stora utskick till de 400 medlemmarna hemma i köket tillsammans med sin fru.

Han är en enorm tillgång överallt där han är med, för sitt stora kontaktnät och sin erfarenhet av föreningsarbete. Dessutom håller han orkidékurser och exkursioner och han är även en uppskattat medlem i andra föreningar.”

O K trädgårdens eldsjäl2

Olle Klaar säger så här:

– Mycket av glädjen med föreningslivet består i att möta människor! Människor med olika yrkesbakgrund och i olika åldrar, som har samma intresse.