Program

Sällskapets program är uppdelat i olika rubriker för att det ska bli enklare för Er att hitta Era favoritaktiviteter. Klicka på menyn och välj mellan medlemsmöten och arrangemang, föreläsningar, resor, kurser och vandringar och plantskolebesök.

Årets program ser ut så här

UTS Program 2024

ÅRSHJUL ÖVER VÅRA AKTIVITETER 2024

Årshjul UTS 2024

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID ANMÄLAN TILL AKTIVITETER

Samtliga aktiviteter har begränsat antal platser så anmäl i god tid! Anmäl och betala så här:

  • Anmäl dig genom mail. Uppge namn, mailadress, telefonnummer och aktivitetens datum. Observera att kurser och resor har bindande anmälan.
  • Betala in avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum t ex 240225.
  • Avboka om du inte kan komma så kan någon annan på reservlistan få din plats.

ÅTERBETALNING AV RESEAVGIFT

Återbetalning av del av inbetald avgift för resa (80 %) kan vid sjukdom medges mot uppvisande av sjukintyg utfärdat av läkare. Kräver sjukdomen vård av närstående kan den också få sin del av reseavgiften (80 %) återbetald.

SAKNAR DU NÅGON AKTIVITET – KOM MED FÖRSLAG

Vill du hjälpa till med några av arrangemangen eller föreslå aktiviteter till nästa år maila oss på uppsalats@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa Dig under 2024!