Kurser

Söndag 3 mars kl 9.00-14.00

YMPA FRUKT- OCH PRYDNADSTRÄD    

Landskapsarkitekt Tomas Lagerström berättar om ympning och lär dig hantera ympkniv. Du får möjlighet att skapa fyra egna träd. Ta med fika!

Plats: Vuxenskolan, Munkgatan 5 (källaren)

Bindande anmälan senast 24 februari till uppsalats@gmail.com. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 500 kr, ej medlem 600 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Avgift för material 200 kr per deltagare betalas till Tomas vid kursstart.

Söndag 14 april kl 13.00-16.00

VÅRBESKÄRNING AV TRÄD OCH BUSKAR

Praktisk demonstration och övning i beskärning med Roger Elg, lärare i växtmateriallära på SLU. Efter fika utför vi beskärning i någon av deltagarnas trädgård, som ligger inom 2 km avstånd från Ultuna. Roger väljer lämplig trädgård. OBS! Ta med kläder för praktiskt utomhusarbete! Ta med fika!

Plats: Kunskapsparken på Ultuna, vid korsvirkeshuset

Bindande anmälan senast 31 mars till uppsalats@gmail.com.

Medlem 300 kr, ej medlem 400 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Lördag 11 maj kl 13.00-15.00

BARKYMPNING AV ÄLDRE FRUKTTRÄD

Lär dig bygga om och byta sorter på äldre fruktträd tillsammans med Tomas Lagerström. I år påbörjar vi ympningar av ett gammalt äppelträd samt följer och åtgärdar tidigare ympningar från 2021 och 2022. Vi studerar också hur äldre ympningar i fruktträdgården har utvecklats.

Plats: Gräna fruktodling, Dalby (buss 108 mot Wik)

Anmälan senast 6 maj till uppsalats@gmail.com. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 200 kr, ej medlem 300 kr. Lägg till 200 kr för stomme. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.