Bli medlem

Syrenbuddleja

När du blir medlem i Uppsala TrädgårdsSällskap så blir du ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård och får medlemstidningen Hemträdgården 6 nummer per år. Du kan delta i Sällskapets alla aktiviteter, se programmet, och få fri rådgivning av riksförbundets trädgårdsrådgivare. Dessutom kan du hämta kunskap på www.tradgard.se, få erbjudanden om kurser och bra rabatter på trädgårdsresor och entré till mässan Nordiska Trädgårdar.

Vill du bli medlem anmäl dig på www.tradgard.org eller kontakta kansliet 08-792 13 15. Ett års medlemskap kostar 335 kr, varav 60 kr går till Uppsala TrädgårdsSällskap. För 80 kr till ansluter du även familjemedlem på samma adress, maka, make, sambo eller barn, som kan delta i våra aktiviteter och även omfattas av försäkringar.

Medlemmar får jubileumsskriften gratis. Bläddra i den under fliken jubileumsåret 2012. Beställ skriften genom att sätta in 60 kronor på föreningens plusgirokonto 416345-7, märk inbetalningen med ditt namn och leveransadress. Priset är inkl porto och emballage.

Välkommen!jubileumsskrift