Om Sällskapet

Uppsala slott

Uppsala TrädgårdsSällskap är en av Sveriges äldsta trädgårdsföreningar. Sällskapet bildades på initiativ av direktören vid Botaniska trädgården Fredrik Petterson och trädgårdsdirektör C J Wallin vid Trädskolan. Följande stod att läsa i Upsalaposten den 27 september 1862.

”Trädgårdsodlare och vänner av hortikulturen inbjudes till sammanträde för bildande av förening för främjandet av trädgårdsskötselns framskridande inom orten. Sammanträdet sker å Strömparterren, 1 tr upp, i Upsala den 7 oktober 1862 kl. 6 em.”

Ett 20-tal personer träffades på Uppsala TrädgårdsSällskaps första sammankomst på Flustrets. Fredrik Pettersson väljs till föreningens första ordförande och verkar som det i 20 år. C J Wallin engagerades som Sällskapets vice ordförande — en post som han innehar i 30 år.

linnes bord