Styrelse

Uppsala TrädgårdsSällskaps styrelse 2024

Ordförande  Åsa Wennström

Vice ordförande  Ingemar Carlsson

Skattmästare Axel Melbin

Ledamot  Monika Johansson

Ledamot  Cecilia Hakfelt

Ledamot  Paula Bladh

Suppleant  Sandra Waxin

Suppleant  Nina Pudas