Programgruppen

Programgruppen planerar Uppsala TrädgårdsSällskaps aktiviteter. Har du förslag på föreläsningar, kurser, trädgårdsvandringar med mera kontakta

Tomas Lagerström    tomas@gronarad.se

Paula Bladh

Johanna Leufstadius