Valberedning

Uppsala TrädgårdsSällskaps valberedningen vald vi höstmötet 2019

Eva-Britt Örtegren   070-281 75 65

Viviann Blomgren

Lena Hansson