Valberedning

Uppsala TrädgårdsSällskaps valberedningen vald vi höstmötet 2017

Eva-Britt Örtegren   070-281 75 65

Viviann Blomgren

Håkan Mo