Valberedning

Uppsala TrädgårdsSällskaps valberedning vald vid höstmötet 2022

Kontakta valberedningen om du har förslag på ledamöter och revisorer

Åsa Öberg   4 enerchi@gmail.com

Karin Isaksson    karinhb.isaksson@gmail.com