Vandringar och plantskolebesök

Söndag 27 februari kl 13–15

HUR SER TRÄD OCH BUSKAR UT PÅ VINTERN?

En växtvandring i Stadsträdgården bland parkens träd och buskar i vinterskrud med Tomas Lagerström, tidigare lärare i växtmateriallära på SLU. Ta på varma kläder och ta med eget fika!

Plats: samling vid trädgårdscaféet

Anmälan senast 17 februari till tomas@gronarad.se eller sms 070-693 44 40. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem gratis, ej medlem 50 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Söndag 8 maj kl 13–16

TRÄDGÅRDSVANDRING MED RÅDGIVNING

Vad bör man tänka på när man anlägger en ny trädgård? Hur ska man tänka när det gäller träd, större buskar och häckar? Vad betyder växtplatsen för växternas överlevnad och utveckling? Landskapsarkitekt Tomas Lageström ger tips och råd under vandringen i Lindbacken. Ta med eget fika!

Plats: samling vid Lindbackens skola, Hagtorpsvägen 55 (buss 118 mot Gåvsta)

Anmälan senast 28 april och meddela namn, mailadress och telefonnummer. Maila in dina frågor i förväg till uppsalats@gmail.com

Medlem 150 kr, ej medlem 250 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Tisdag 24 maj kl 18-20

SKAPA ÄNG – HUR GÖR MAN?   FULLBOKAD!

Välkommen till ängs- och hagmarken Rävbacken där Emil V. Nilsson visar några inhemska ängsväxter. Ute i naturen berättar han vad en äng är, hur man skapar den och varför just ängsväxter är så viktiga. Han vill inspirera dig att bjuda in livets mångfald i din trädgård. Emil är biolog, redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och har tidigare varit med och byggt upp verksamheten vid Biotopia i Uppsala.

Plats: samling p-platsen vid Västeråkers kyrka (buss 108 mot Wik)

Anmälan senast 14 maj till uppsalats@gmail.com eller 070-230 98 22. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem gratis, ej medlem 50 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Lördag 11 juni kl 13–18

TRÄDGÅRDSBESÖK I VENDEL OCH SKUTTUNGE  FULLBOKAD!

Vi besöker först växtsamlarna Kjell och Anna-Karin Silver som bland annat visar sin stora samling av träd och buskar. Efter det besöker vi Lars Engströms perennplantskola Växtbiten i Skuttunge. Lars berättar om och visar sin odling. Vi får möjlighet att handla, trots att det är en partiplantskola. Lars gör ett undantag för oss. Ta med eget fika!

Plats: samåkning till p-platsen vid Vendels kyrka

Anmälan senast 1 juni till uppsalats@gmail.com eller 070-230 98 22. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 50 kr, ej medlem 100 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Tisdag 16 augusti kl 16.30-19.30

VANDRING I HUSBYBORGSKOLONIN

Följ med två av föreningens odlingsexperter Maj-Lis Pettersson och Tomas Lagerström på en tur i Uppsalas nordvästligaste koloniområde. Ett kolonistugeområde som ligger utanför Uppsalas stadsbebyggelse, intill järnvägen mot Sala. Området anlades 1984 och har 94 stuglotter.

Läs mer på www.husbyborgskolonin.se. Ta med eget fika!

Plats: samling vid entrén, Gamla Börjevägen

Anmälan senast 6 augusti till tomas@gronarad.se eller sms 070-693 44 40. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 50 kr, ej medlem 100 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.