Styrelse

Uppsala TrädgårdsSällskaps styrelse 2019

Ordförande Åsa Wennström

Vice ordförande Karin Edsjö

Skattmästare Katrin Hammarlund

Sekreterare Håkan Mo

Ledamot Tomas Lagerström

Ledamot Christina Winter

Suppleant Ingemar Carlsson

Suppleant Åsa Pettersson