Styrelse

Uppsala TrädgårdsSällskaps styrelse 2017

Ordförande Åsa Wennström

Vice ordförande Karin Edsjö

Skattmästare Maj Britt Hedin

Sekreterare Åsa Ingo

Ledamot Paula Bladh

Ledamot Tomas Lagerström

Ledamot Christina Winter

Suppleant Johanna Leufstadius