Program

Sällskapets program är uppdelat i olika rubriker för att det ska bli enklare för Er att hitta Era favoritaktiviteter. Klicka på menyn och välj mellan medlemsmöten och arrangemang, föreläsningar, resor, kurser och vandringar och plantskolebesök.

Årets program ser ut så här

ÅRSHJUL ÖVER VÅRA AKTIVITETER 2021

Årshjul UTS 2021

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID ANMÄLAN TILL AKTIVITETER

Samtliga aktiviteter har begränsat antal platser så anmäl i god tid! När du anmäler till en kurs, resa eller annan aktivitet så ringer/mailar du först kontaktpersonen för att få veta om det finns plats. Vid klartecken betalar du anmälningsavgiften till UTS plusgiro 41 63 45-7. Våra aktiviteter finns på hemsidan www.uppsalats.se.

ANPASSNINGAR TILL COVID-19

Vi anpassar våra aktiviteter till pandemin och planerar därför enbart träffar utomhus under våren samt ett senarelagt årsmöte i juni i Stadsträdgården. Under hösten planerar vi några föreläsningar inomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber er att enbart delta om ni är friska, hjälpa till att hålla avstånd och ta med eget fika vid behov. Samtliga aktiviteter under året har begränsat antal och kräver därför anmälan!

SAKNAR DU NÅGON AKTIVITET – KOM MED FÖRSLAG

Vill du hjälpa till med några av arrangemangen eller föreslå aktiviteter till nästa år maila oss på uppsalats@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa Dig under 2021!