Program

Sällskapets program är uppdelat i olika rubriker för att det ska bli enklare för Er att hitta Era favoritaktiviteter. Klicka på menyn och välj mellan medlemsmöten och arrangemang, föreläsningar, resor, kurser och vandringar och plantskolebesök.

Årets program ser ut så här

Här följer en sammanställning på års aktiviteter

UTS årshjul 2020

Betala resor och kurser i samband med anmälan på UTS plusgiro 416345-7  OBS! Kom ihåg att skriva namn, telefonnummer och evenemang.

Vill du hjälpa till med några av arrangemangen eller föreslå aktiviteter till nästa år maila oss på uppsalats@gmail.com

Välkommen till våra aktiviteter!