Program

Sällskapets program är uppdelat i olika rubriker för att det ska bli enklare för Er att hitta Era favoritaktiviteter. Klicka på menyn och välj mellan medlemsmöten och arrangemang, föreläsningar, resor, kurser och vandringar och plantskolebesök.

Årets program ser ut så här

ÅRSHJUL ÖVER VÅRA AKTIVITETER 2022

Årshjul UTS 2022

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID ANMÄLAN TILL AKTIVITETER

Samtliga aktiviteter har begränsat antal platser så anmäl i god tid! Anmäl och betala så här:

  • Anmäl dig till kontaktpersonen genom mail, sms eller telefon.
  • Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum t ex 220423.
  • Avboka om du inte kan komma så kan någon annan på reservlistan få din plats. Vid bindande anmälan får du endast tillbaka avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

ANPASSNINGAR TILL COVID-19

Vi anpassar våra aktiviteter till pandemin och planerar därför enbart träffar utomhus under våren samt ett senarelagt årsmöte i juni. Under hösten planerar vi några föreläsningar inomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber er att enbart delta om ni är friska, hjälpa till att hålla avstånd och ta med eget fika vid behov. Samtliga aktiviteter under året har begränsat antal och kräver därför anmälan!

SAKNAR DU NÅGON AKTIVITET – KOM MED FÖRSLAG

Vill du hjälpa till med några av arrangemangen eller föreslå aktiviteter till nästa år maila oss på uppsalats@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa Dig under 2022!