Program

Sällskapets program för 2017 har delats upp i olika rubriker för att det ska bli enklare för Er att hitta Era favoritaktiviteter. Klicka på menyn och välj mellan medlemsmöten och arrangemang, föreläsningar, resor, kurser och vandringar och plantskolebesök.

Korrigering av datum i det tryckta programmet – Äpplets dag är den 25 september!

Betala aktiviteter och resor i samband med anmälan på UTS plusgiro 416345-7  OBS! Kom ihåg att skriva namn, telefonnummer och evenemang.

Vill du hjälpa till med några av arrangemangen eller föreslå aktiviteter till nästa år maila oss på uppsalats@gmail.com

Välkommen till våra aktiviteter!