Kurser

Lördag 23 april kl 13–16

VÅRBESKÄRNING AV TRÄD OCH BUSKAR    FULLBOKAD!

Praktisk demonstration och övning i beskärning med Roger Elg, nuvarande lärare i växtmateriallära på SLU. I Kunskapsparken demonstreras beskärning på många olika träd och buskar. Efter fika utför vi beskärning i någon av deltagarnas trädgård, förutsatt att den ligger inom 2 km avstånd från Ultuna. Roger väljer ut lämplig trädgård. Ta med varma oömma kläder och eget fika!

Plats: samling i Kunskapsparken, vid det gråvita korsvirkeshuset

Anmälan senast 13 april till uppsalats@gmail.com eller 070-230 98 22. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 200 kr, ej medlem 300 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Söndag 8 maj kl 13–16

TRÄDGÅRDSVANDRING MED RÅDGIVNING

Vad bör man tänka på när man anlägger en ny trädgård? Hur ska man tänka när det gäller träd, större buskar och häckar? Vad betyder växtplatsen för växternas överlevnad och utveckling? Landskapsarkitekt Tomas Lageström ger tips och råd under vandringen i Lindbacken. Ta med eget fika!

Plats: samling vid Lindbackens skola, Hagtorpsvägen 55 (buss 118 mot Gåvsta)

Anmälan senast 28 april och meddela namn, mailadress och telefonnummer. Maila in dina frågor i förväg till uppsalats@gmail.com

Medlem 100 kr, ej medlem 200 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Lördag 14 maj kl 13–15

BARKYMPNING PÅ ÄLDRE FRUKTTRÄD

Ta chansen att bygga om och byta sorter på äldre fruktträd tillsammans med växtentusiasten Tomas Lagerström. I år följer vi upp fjolårets barkympning med att ympa resterande delar av trädet samt behandlar de nya skotten som kommit fram och börjar bygga upp kronan.

Plats: Gräna fruktodling, Dalby (buss 108 mot Wik)

Anmälan senast 4 maj till tomas@gronarad.se eller sms 070-693 44 40. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 200 kr, ej medlem 300 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.

Onsdag 16 november kl 18–21

SKAPA GRANRISTOMTAR

När julen närmar sig så är det trevligt att bli mött av en granristomte på förstukvisten. Trädgårdsmästare Cecilia Hakfelt handleder dig i konsten att skapa sin egen tomte. Ta med egen sekatör och handskar. Kostnad för stomme, granris och luva tillkommer.

Plats: meddelas vid anmälan

Anmälan senast 10 november till uppsalats@gmail.com eller 070-230 98 22. Meddela namn, mailadress och telefonnummer.

Medlem 100 kr, ej medlem 200 kr. Betala avgiften direkt efter bekräftelse om att plats finns till UTS plusgiro 41 63 45-7 (swish 123 447 07 53). Skriv namn och aktivitetens datum.