Aktivitetsgrupp

Aktivitetsgruppen hjälper till vid Sällskapets olika publika aktiviteter såsom Linnés trädgårdsfest, odlartävlingen och skördemarknad på Wik. Vill du delta kontakta

Åsa Wennström   070-230 98 22

Christina Winter

Birgitta Wande

Lena Melin Lindgren

ElsMarie Pettersson

Anette Holmberg

Ingmarie Lindgren