Aktivitetsgrupp

Aktivitetsgruppen hjälper till vid Sällskapets olika publika aktiviteter såsom Linnés trädgårdsfest, odlartävlingen och skördemarknad på Wik. Vill du delta kontakta

Åsa Wennström   070-230 98 22

Christina Winter

Lena Melin Lindgren

ElsMarie Pettersson

Ingmarie Lindgren